• Algemene Sponsorinformatie

  Algemeen

  Om onze sportieve ambities te kunnen realiseren, heeft onze vereniging financiële middelen nodig. Deze worden verkregen uit contributies en kantine-inkomsten, maar voor een groot deel zijn wij afhankelijk van sponsoring. Op deze pagina vindt u de mogelijkheden van sponsoring bij VV DSE.

  U kunt hierbij denken aan sponsoring in de vorm van uw bedrijfsnaam en/of logo groot op de schermen in de kantine, op een bord langs het hoofdveld of op de tenues. Voor de hoofd- en subsponsors zijn zelfs speciale sponsorpakketten samengesteld. Alle sponsormogelijkheden treft u aan op deze pagina. In aanvulling hierop zijn uw eigen ideeën van harte welkom en bespreekbaar.

  Alle sponsors zijn tevens op deze pagina weergegeven. U als sponsor bent een graag geziene gast op ons sportpark. Daarom wordt u als sponsor regelmatig uitgenodigd voor diverse evenementen gedurende het seizoen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwjaarsreceptie, het jaarlijkse eindfeest of bijvoorbeeld een wijnavond waar gezelligheid en nieuwe connecties op doen hand in hand samen gaan.

  Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze mailen. Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij de leden van de sponsorcommissie.

  vvDSE heeft een meerjarig contract met kleding leverancier Uhlsport/Kempa. Dit betekend dat alle kleding welke in teamverband gedragen wordt namens vvDSE van Uhlsport/Kempa afkomstig moet zijn. Dit om uniformiteit binnen onze vereniging te bewerkstelligen. Tevens ontvangt vvDSE hiervoor een vergoeding van de leverancier. Voor het beleid ten aanzien van kleding geldt het Kledingreglement vv DSE, zie hieronder. Het vv DSE logo kan alleen maar gebruikt worden met goedkeuring van de sponsorcommissie.


  E-mail
  sponsorcommissie@vvdse.nl

  Leden sponsorcommissie
  Bernice Stadhouders
  Max Platvoet
  Rob Hendrickx
  Werner Martens
  Fabian Coremans
  Rens Jansen

    

  Kleding reglement vv DSE 
  Dit reglement beschrijft het beleid ten aanzien van kleding (zowel trainings- als wedstrijdkleding) van v.v. DSE.

  Overwegingen bij kledingreglement
  * v.v. DSE streeft een uniforme en professionele uitstraling na.
  * Invulling geven aan met de sponsoren gemaakte afspraken.
  * Duidelijkheid over het gebruik van v.v. DSE kleding.

  Regels

  Dit reglement geeft hier invulling aan door toepassing van de volgende regels:

  1. Voor het spelen van wedstrijden dient de speler te beschikken over v.v. DSE wedstrijdshirt, wedstrijdbroek en wedstrijdkousen.
  2. Voor alle kleding geldt het reglement wedstrijdkleding, zoals dit is opgenomen in Bijlage 1.
  3. Alle kleding dient (voor zover niet verstrekt aan gesponsorde teams) aangeschaft te worden bij de aangewezen kledingleverancier van v.v. DSE.
  4. De door v.v. DSE verstrekte kleding (incl. gesponsorde kleding) blijft eigendom van v.v. DSE, die zorgdraagt voor de jaarlijkse verdeling van de kleding over de teams.
  5. Kleding aangeschaft middels sponsoring behoort bij en blijft bij het aangewezen team van v.v. DSE. [1]
  6. Alle binnen v.v. DSE in teamverband gebruikte kleding (met of zonder sponsoring) moet (schriftelijk) goedgekeurd worden door de sponsorcommissie van v.v. DSE
  7. Het gebruik van (onderdelen van) het wedstrijdtenue (inclusief wedstrijdtrainingspak) is alleen toegestaan op wedstrijddagen.
  8. Indien aan spelers, trainers en leiders v.v. DSE-kleding beschikbaar is gesteld, dient deze verplicht gebruikt te worden voor de betreffende wedstrijden en/of trainingen.
  9. Indien er onduidelijkheid is over dit reglement dan beslist de sponsorcommissie en/of het bestuur van v.v. DSE over de invulling.
  10. Het is de sponsorcommissie en/of het bestuur van v.v. DSE vrij om te allen tijde dit kledingreglement naar haar eigen inzicht aan te passen.
  11. Over aanpassingen van dit kledingreglement wordt, anders dan publicatie op de website van v.v. DSE, niet gecommuniceerd.


  [1] Voor de duidelijkheid; als bijvoorbeeld JO17 trainingspakken ontvangt dan blijven die in volgende seizoenen bij JO17.

  Uitvoeringsreglement wedstrijd en sponsorkleding

  Uitgangspunten:

  De sponsorcommissie is belast met de uitvoering.

  Algemeen:
  Voor het spelen van wedstrijden levert v.v. DSE aan iedere speler een wedstrijdshirt. Voor gesponsorde teams kunnen andere kledingstukken van toepassing zijn.

  Uitreiking teamtassen- en of trainingspakken
  * Als v.v. DSE geven wij de gesponsorde kleding aan de team verantwoordelijke leider(s).
  * De team verantwoordelijke leiders zorgen waar nodig voor de verdere verdeling van de gesponsorde kleding aan het team en/of teamleden.
  * Van de verstrekte kleding wordt een overzicht gemaakt.
  * Voor de door v.v. DSE verstrekte kleding dient het wasvoorschrift gevolgd te worden.
  * De team verantwoordelijke leider zorgt er voor dat de kleding aan het einde van het seizoen compleet wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.
  * Voor de verstrekte kleding kan de kledingcommissie een borg vragen.

  Kledingbeheer

  * Iedereen dient door v.v. DSE verstrekte kleding volgens goed huisvader te gebruiken.
  * Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de door v.v. DSE verstrekte kleding.
  * Bij beschadiging en/of verlies van door v.v. DSE verstrekte kleding dient dit per ommegaande gemeld te worden aan de kledingcommissie.
  * Wanneer kleding beschadigd is zal de kledingcommissie in overleg met het team bepalen hoe dit vervangen wordt inclusief de kosten.
  * Het verlies van door v.v. DSE verstrekte kleding wordt sowieso aangemerkt als onjuist gebruik van deze kleding.
  * Bij verlies van door v.v. DSE verstrekte kleding worden de kosten verhaald op het team.

  Contact

  Heb je algemene vragen omtrent het reglement wedstrijdkleding dan kun je daarmee terecht bij sponsorcommissie@vvDSE.nl of kledingjeugd@vvDSE.nl

  Het beheer van het totale kledingpakket wordt verricht door de sponsorcommissie. Deze volgende leden zijn de kledingcommissie als onderdeel van de sponsorcommissie:
  o Senioren heren Kees Goossens
  o Senioren dames Werner Martens
  o Jeugd Rob Hendrickx

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering en handhaving van het reglement. De spelers, trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie voor een goede praktische uitvoering.