• Beste leden, 

  Momenteel naderen we het einde van het verenigingsseizoen 2023-2024 
  De ledenadministratie wil een aantal punten onder de aandacht brengen voor komende periode, waarin ledenmutaties plaats vinden. 

  Afmeldingen: 
  Afmeldingen vinden alléén plaats door een email te sturen naar ledenadministratie@vvdse.nl. 
  Je krijgt na afmelding een bevestiging van afmelding van de ledenadministratie. 

  Zolang er geen afmelding en bevestiging heeft plaats gevonden via de e-mail zal contributie inning verder gaan in het komende seizoen en zal je geregistreerd blijven als lid. 

   

  Overschrijvingen naar nieuwe club, voor 15 juni 23:59 uur LET OP! Inschrijven met lidmaatschapsnummer KNVB 
   

  Overschrijven naar een andere vereniging is de werkwijze als volgt:                      

  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de ledenadministratie. ledenadministratie@vvdse.nl. Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke ingeleverd te worden bij de verantwoordelijke. De overschrijvingen dienen uiterlijk 15 juni 23:59 uur in het bezit te zijn van de KNVB. 

  Je geeft per mail via ledenadministratie@vvdse.nl door dat je naar een andere club gaat. Je krijgt van ons dan een bevestiging en wij geven je relatiecode per mail aan je door. 

  Je schrijft je voor 15 juni 23:59 in bij de nieuwe club, vervolgens neemt je nieuwe club met ons contact op of overschrijving mogelijk is. Als alle financiële verplichtingen voldaan zijn bij v.v. DSE is overschrijving een feit.  

  Overschrijven van elders naar DSE, voor 15 juni 23:59 uur 

  Om over te kunnen schrijven naar DSE dien je ons inschrijfformulier in te vullen. Dit is te vinden op https://www.vvdse.nl/lid-worden/# Het formulier staat onderaan de pagina. 

  Zorg dat je het KNVB-relatie nummer bij de hand hebt. Hier de link hoe je aan je relatienummer van de KNVB kunt komen:  https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vraag-en-antwoord/stel-hier-je-vraag/detail/554  

  Vervolgens zal v.v. DSE aan de afkomstige club een verzoek indienen voor overschrijving naar v.v. DSE. 

  Geef ook bij de huidige club bij de ledenadministratie door dat je gaat overstappen. 

  Verder dien je aan alle financiële verplichtingen te hebben voldaan bij de huidige club. Anders zal de overschrijving niet goedgekeurd worden. Hier nog een filmpje van de KNVB over overschrijven: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_FlBDxKHSkg&feature=emb_title 

   

  Contributieverhoging 

  Door de stijgende kosten die wij als voetbalvereniging doorbelast krijgen op diverse fronten is in afgelopen Algemene Ledenvergadering besloten om de contributie met € 20,- te verhogen.  

  Contributiebedragen seizoen 2024-2025 

  Inschrijfgeld nieuwe leden            € 17,50 bij inschrijving 

  Senioren (18 t/m ..... jaar)           € 241,45,- per seizoen 
  Jeugd      (12 t/m 17 jaar)              € 200,25,- per seizoen 
  Pupillen   (5 t/m 11 jaar)                € 169,35,- per seizoen 
  Donateurs                                                 €  55,-  per seizoen 

   

  Alle leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van de verenigingscontributie. (Er is eventueel een mogelijkheid om dit in termijnen te betalen. Hiervoor dien je contact op te nemen met de ledenadministratie.) 
   

  Conform het besluit van de A.L.V. worden contributies, boetes en inschrijfgeld geïncasseerd via de automatische incasso. 

   
  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, is men toch de gehele contributie van het gehele jaar verschuldigd. Dus ook als men in termijnen betaald. De leeftijd van de speler is maatgevend bij de hoogte van de contributie, niet het elftal waarin de speler actief is. Bij een blessure zal géén contributie compensatie plaats vinden. 

  Andere relevante informatie over lidmaatschap kun je vinden op de website www.vvdse.nl onder het kopje lidmaatschap. 

  Eventuele vragen en/of opmerkingen over bovenstaande kun je mailen naar ledenadministratie@vvdse.nl 

  Met sportieve groet, 

  Regina 

  Ledenadministratie v.v. DSE 
  ledenadministratie@vvdse.nl