• Contributie

  Alle leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van de verenigingscontributie. De contributie wordt afgeschreven via een automatische incasso.
  Het banknummer van v.v.DSE, betreft contributie is: NL 65 INGB 00068 250 31
  Ieder nieuw lid geeft d.m.v. een machtiging toestemming om de contributie per jaar (of eventueel in termijnen per maand, kwartaal, half jaar)  af te schrijven. Conform het besluit van de A.L.V. worden contributies, boetes en inschrijfgeld geincasseerd via de automatische incasso.Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beeindigt, is men toch de gehele contributie van het gehele jaar verschuldigd. De leeftijd is hierbij maatgevend, niet het elftal waarin de speler actief is. Bij een blessure zal géén contributie compensatie plaats vinden, dit administratief niet te doen is om dit van alle leden bij te houden wanneer men in het lopende seizoen wel of niet geblesseerd is. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar erop.

  Boetebeleid
  Zoals iedere voetbalvereniging in Nederland is v.v.DSE gehouden zich te houden aan de regels van de KNVB. Dat betekent dat de boetes die individuele spelers of teams krijgen opgelegd, direct worden afgeschreven van de bankrekening van v.v.DSE. v.v. DSE verhaalt die boetes vervolgens bij de individuele speler of het team als het een teamboete betreft. Beleid van v.v.DSE is dat alle door de KNVB opgelegde boetes worden geincasseerd bij de betreffende speler en vanaf dit seizoen ook consequent bij het team, als het een team betreft.
  Niet tijdig betalen van de boete of contributie betekent niet spelen. De geldende regels zijn als volgt:
  Als je een gele of rode kaart krijgt volgt automatisch een boete van de KNVB. Dat betekent dat je als gevolg daarvan direct bekend bent met het feit dat er er een betaling van die boete moet volgen door het betreffende lid aan de club.
  Door v.v.DSE zal niet worden meegewerkt aan een verzoek tot overschrijving, als openstaande bedragen zoals contributie en/of boetes niet voldaan zijn.
  Uitgangspunt is dat iedere speler en ieder team zelf verantwoordelijk is voor het uit eigen beweging betalen van en door KNVB opgelegde boetes.

  Contributiebedragen seizoen 2024-2025

  Inschrijfgeld nieuwe leden           € 17,50 bij inschrijving

  Senioren (18 t/m ..... jaar)              € 241,45 per seizoen
  Junioren  (12 t/m 17 jaar)              € 200,25 per seizoen
  Pupillen   (5 t/m 11 jaar)                € 169,35 per seizoen
  Donateurs                                      €  55,-  per seizoen

  * Een donateur is lid van onze vereniging, draagt de vereniging een warm hart toe en ondersteund de vereniging. Een donateur is geen bondslid van de KNVB en is daardoor ook niet speelgerechtigd.

  Het banknummer van v.v.DSE, betreffende de contributie is: NL 65 INGB 00068 250 31