• Evaluatie Scheidsrechters / spelbegeleiders DSE - Seizoen 2022 / 2023

  Het voetbalseizoen 2022 – 2023 is voorbij gevlogen. En we hebben niet stil gezeten. Een kleine 400 wedstrijden zijn op de zaterdagen gefloten, geassisteerd, gerapporteerd en/of begeleid. 

  Dank daarvoor! 

  En al deze wedstrijden die bij DSE zijn gespeeld, zouden niet kunnen plaatsvinden zonder de deskundige leiding van scheidsrechters en spelbegeleiders. Over het geheel genomen mogen we trots zijn dat weinig wanklank heeft plaats gevonden gedurende het gehele seizoen op enkele uitzonderingen na. Opvallend hierbij is dat dit wel uitbreid naar steeds lagere categorieën, onlangs nog bij de meisjes onder 13. Gelukkig was DSE hieraan niet debet, maar het heeft wel grote impact gehad op het team en de scheidsrechter die dan ook toevallig zijn 1e wedstrijd floot. 

  Het is fijn te mogen vaststellen dat er het afgelopen seizoen weer een aantal spelbegeleiders en scheidsrechters bij de jeugd, waaronder ook vrouwelijke zijn toegetreden tot ons korps en dat deze hun “vak”  met veel plezier uitvoeren. DSE mag hier trots op zijn. Helaas zijn er ook enkele afgevallen maar anderen presteerden zo goed dat DSE het aandurft ook deze enthousiastelingen tevens toe te laten op de cursus vereniging scheidsrechter. 

  Amber, Dylano, Jasper, Jurjen, Livio, Michel, Peter, Rik, Roan en Tim alvast heel veel succes gewenst.

  Ook trots zijn we op degene die als spelbegeleider zich dusdanig hebben ontwikkeld dat niets meer in de weg staat om komend seizoen ook wedstrijden te gaan fluiten op het grote veld. 

  Waar we nog trotser op mogen zijn is dat er op het einde van het afgelopen seizoen nog een aantal aanmeldingen van nieuwe aanwas  is gedaan om te gaan fluiten. Deze nieuwe spelbegeleiders zullen door mij voor aanvang van de eerste wedstrijden een uitnodiging krijgen om de eerste start te gaan maken.

  Maar ook bij de senioren (heren en dames) zijn scheidsrechters die nog met heel veel plezier hun wedstrijdjes fluiten en gewoon door gaan ook al zijn ze de 70 (bijna) gepasseerd. Hiervoor kan je alleen maar respect voor uitspreken, en dat doe ik dan ook bij deze. Op het veld is dit respect niet altijd aanwezig en moet je een dikke huid hebben ontwikkelt. Gezien de leeftijd gaat dit prima.

  Echter dit betekent dat er op enig moment aanvulling moet komen. En gelukkig, die is er gekomen maar we zijn hierbij nog lang niet op de gewenste bezetting. Dara en Joost, bedankt dat jullie nu ook na de opleiding dit voor jullie rekening kunnen nemen. 

  Daarom doe ik ook bij deze een oproep aan iedereen bij DSE die enige affiniteit heeft met de regels van het spelletje en deze ook denkt te kunnen uitvoeren bij zowel junioren als senioren van DSE, zich aan te melden bij ondergetekende. Het bestuur van DSE is bereid om hierin te investeren in opleiding en / of begeleiding.  Laat je opnemen in mijn administratie zodat ik je kan benaderen of je beschikbaar bent om eens een keer een wedstrijd te fluiten. Begeleiding en opleiding is hierbij vanzelfsprekend.

  Voor iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet om de wedstrijden bij DSE  tot een goed einde te brengen wil ik nogmaals hartelijk danken en zie ik in September weer terug bij DSE. Voor nu tevens een prettige vakantie gewenst.

   

  Zoals ieder jaar geïntroduceerd op de site hier enkele cijfers en de top 3 van spelbegeleiders en scheidsrechters die de meeste wedstrijden in de jeugd hebben gefloten.

  cijfers: Het afgelopen seizoen zijn er een kleine 400 jeugdwedstrijden gespeeld en hadden we 55 spelbegeleiders en scheidsrechters tot onze beschikking. Hiermee konden we alle wedstrijden, op een enkele na,  voorzien van een scheidsrechter of spelbegeleider. 49 hiervan zijn actief geweest. 

  Top 3 scheidsrechters: seizoen 2022 - 2023:                          Top 3 Spelbegeleiders

  1. Luca Pellegrino met 22 wedstrijden                            1. Rik van de Pol met 12 wedstrijden
  2. Malik va Gameren met 17 wedstrijden                        2. Luc Martens met 8 wedstrijden
  3. Stephan van Ginneken met 16 wedstrijden                 3. Amber Stavast met 7 wedstrijden

   

  Spelregel wijzigingen: 

  Let op, het komende seizoen veranderen er een aantal belangrijke spelregels bij de onder 13 categorie. Voor spelers en speelsters in de categorie onder de 13 heeft de KNVB bij wijze van proef een aantal veranderingen van de spelregels doorgevoerd. Zo kun je als trainer wisselen ook op momenten waarop het spel niet stilligt en mag een vrije trap en een bal vanaf de zijlijn worden in gedribbeldOver de veranderingen schrijft de KNVB het volgende:

  • Zelfpass:
   De speler hoeft de bal bij een vrije schop niet alleen naar een medespeler te passen, maar mag ook een pass op zichzelf geven. Het is dus toegestaan om bij een vrije trap, nadat de bal heeft stilgelegen, zelf met de bal te gaan dribbelen.
  • Intrap/indribbelen:
   Als de bal over de zijlijn gaat, mogen spelers de bal in het veld trappen of dribbelen in plaats van gooien. Ook bij een hoekschop, doelschop of de aftrap mogen spelers gaan dribbelen in plaats van de bal trappen.
  • Tijdstraf:
   Deze spelregel wordt al gedeeltelijk toegepast in de O13. Bij een gele kaart moet een speler vijf minuten van het veld af. Bij een rode kaart wordt de speler voor de rest van de wedstrijd van het veld gestuurd, maar voor hem of haar mag na tien minuten wel een wisselspeler in het veld komen.
  • Vliegend wisselen:
   Een speler mag gedurende het spel, dus zonder dat de wedstrijd wordt stilgelegd, bij de middenlijn en aan de kant van de dug-out worden gewisseld. Later mag hij of zij ook weer terug in het veld komen.


  Deze regels moeten de aantrekkelijkheid, sportiviteit en eerlijkheid van het spel verhogen, zo schrijft de KNVB

   

  Herhaalde Oproep: 

  Op het feit dat vooral onze spelbegeleiders, maar ook onze (beginnende) scheidsrechters soms moeite hebben om vastberaden te blijven in hun beslissingen heeft alles te maken met gedrag en de toon waarop coaches, trainers, leiders, ouders en overige supporters onze spelbegeleiders en scheidsrechters proberen te beïnvloeden in hun beslissingen.

  Het schijnt tegenwoordig al een norm te worden om de beslissing van de spelbegeleiders en scheidsrechters te bediscussiëren, ja ook bij de jongste jeugd, maar zeker ook bij de junioren en senioren is dit met regelmaat het geval geweest.  Het lokt de (begeleidende) tegenstander uit om hierop weer te reageren en andersom natuurlijk. En voor dat je het weet is het plezier bij de spelbegeleiders en / of scheidsrechters verdwenen. 

  Daarom doe ik NOGMAALS een oproep aan al deze mensen om houding en gedrag onder controle te houden. Accepteer en respecteer de beslissingen van de spelbegeleiders en scheidsrechters en reageer niet op uitlokkende reacties van de (begeleidende) tegenstander. Sterker nog, als wij ons hierin voorbeeldig gedragen, hebben wij ook het recht de begeleiding van de tegenstander aan te spreken op hun houding en gedrag, normen en waarden en kunnen mogelijk passende maatregelen genomen worden. 

   

  Zonnige groeten, Scheidsrechter coördinator DSE, Lowie van Elewout.

  PS: Zie ook de belangstellingsoproep voor een 2e Scheidsrechter coördinator elders op deze site.