• JC Team

  Aanspreekpunten / coordinatoren:

  O7 - Anita Meeuwsen          
  O8 - Marco van den Abbeelen

  O9 - Marco van den Abbeelen
  O11 - Stan Wijnen
  O13 - Francois Hanssen          
  O15 - Corne van Gils
  O16 - Corne van Gils
  O17 - Pjotr Hendrickx
  O19 - Pjotr Hendrickx
  MO11 - Dirk Poelstra              
  MO13 - Dirk Poelstra 
  MO15 - Esther van Gool
  MO17 - Esther van Gool

  Hoofd JC - Ron Wiersma
  Ondersteunend - Marjolein Pellegrino
 • Taken JC Team

  Het JC Team zorgt er wekelijks voor dat onze jeugdteams op een prettige manier trainen en wedstrijden spelen, in samenwerking met het bestuur, trainers, leiders, scheidsrechters en terrein- en materiaalbeheer.

  De leden zijn het aanspreekpunt voor de trainers en leiders, jeugdleden en ouders. Per categorie hebben wij een vast aanspreekpunt. Minimaal 1 maal per 6 weken nemen zij de stand van zaken van alle jeugdteams door, bemiddelen ze bij conflicten, bespreken ze acties en zorgen ze voor gerichte informatie richting jeugd, kader, jeugdleden en ouders.

  Een kleine opsomming van voorkomende taken:

  • In samenwerking met de kledingcommissie, regelen van tenues/controle/bestelling en uitgifte tenues
  • Organisatie en voorzitten van trainers/leidersbijeenkomsten en categoriebijeenkomsten
  • Werven nieuwe trainers/leiders
  • In samenwerking met het Technisch Hart verantwoordelijk voor de teamindeling
  • Communicatie van verenigingsbesluiten en activiteiten op voetbalgebied richting jeugdleden en ouders, leiders en trainers
  • Zorgen voor een eigen correcte administratie en afhandeling van emails.

  Wij zijn herkenbaar aan onze JC team jassen! Als je vragen hebt, spreek ons gerust aan.

  Sportieve groet:

  JC-team@vvdse.nl