• Kleding reglement vv DSE

  Dit reglement beschrijft het beleid ten aanzien van kleding (zowel trainings- als wedstrijdkleding) van v.v. DSE.

  Overwegingen bij kledingreglement

  • v.v. DSE streeft een uniforme en professionele uitstraling na.
  • Invulling geven aan met de sponsoren gemaakte afspraken.
  • Duidelijkheid over het gebruik van v.v. DSE kleding.

  Regels
  Dit reglement geeft hier invulling aan door toepassing van de volgende regels:

  1. Voor het spelen van wedstrijden dient de speler te beschikken over v.v. DSE wedstrijdshirt, wedstrijdbroek en wedstrijdkousen.
  2. Voor alle kleding geldt het reglement wedstrijdkleding, zoals dit is opgenomen in Bijlage 1.
  3. Alle kleding dient (voor zover niet verstrekt aan gesponsorde teams) aangeschaft te worden bij de aangewezen kledingleverancier van v.v. DSE.
  4. De door v.v. DSE verstrekte kleding (incl. gesponsorde kleding) blijft eigendom van v.v. DSE, die zorgdraagt voor de jaarlijkse verdeling van de kleding over de teams.
  5. Kleding aangeschaft middels sponsoring behoort bij en blijft bij het aangewezen team van v.v. DSE. [1]
  6. Alle binnen v.v. DSE in teamverband gebruikte kleding (met of zonder sponsoring) moet (schriftelijk) goedgekeurd worden door de sponsorcommissie van v.v. DSE
  7. Het gebruik van (onderdelen van) het wedstrijdtenue (inclusief wedstrijdtrainingspak) is alleen toegestaan op wedstrijddagen.
  8. Indien aan spelers, trainers en leiders v.v. DSE-kleding beschikbaar is gesteld, dient deze verplicht gebruikt te worden voor de betreffende wedstrijden en/of trainingen.
  9. Indien er onduidelijkheid is over dit reglement dan beslist de sponsorcommissie en/of het bestuur van v.v. DSE over de invulling.
  10. Het is de sponsorcommissie en/of het bestuur van v.v. DSE vrij om te allen tijde dit kledingreglement naar haar eigen inzicht aan te passen.
  11. Over aanpassingen van dit kledingreglement wordt, anders dan publicatie op de website van v.v. DSE, niet gecommuniceerd.

  [1] Voor de duidelijkheid; als bijvoorbeeld JO17 trainingspakken ontvangt dan blijven die in volgende seizoenen bij JO17.

 • Uitvoeringsreglement wedstrijd en sponsorkleding

  Uitgangspunten:
  De sponsorcommissie is belast met de uitvoering.

  Algemeen:
  Voor het spelen van wedstrijden levert v.v. DSE aan iedere speler een wedstrijdshirt. Voor gesponsorde teams kunnen andere kledingstukken van toepassing zijn.

  Uitreiking teamtassen- en of trainingspakken

  • Als v.v. DSE geven wij de gesponsorde kleding aan de team verantwoordelijke leider(s).
  • De team verantwoordelijke leiders zorgen waar nodig voor de verdere verdeling van de gesponsorde kleding aan het team en/of teamleden.
  • Van de verstrekte kleding wordt een overzicht gemaakt.
  • Voor de door v.v. DSE verstrekte kleding dient het wasvoorschrift gevolgd te worden.
  • De team verantwoordelijke leider zorgt er voor dat de kleding aan het einde van het seizoen compleet wordt ingeleverd bij de kledingcommissie.
  • Voor de verstrekte kleding kan de kledingcommissie een borg vragen.

  Kledingbeheer

  • Iedereen dient door v.v. DSE verstrekte kleding volgens goed huisvader te gebruiken.
  • Het team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de door v.v. DSE verstrekte kleding.
  • Bij beschadiging en/of verlies van door v.v. DSE verstrekte kleding dient dit per ommegaande gemeld te worden aan de kledingcommissie.
  • Wanneer kleding beschadigd is zal de kledingcommissie in overleg met het team bepalen hoe dit vervangen wordt inclusief de kosten.
  • Het verlies van door v.v. DSE verstrekte kleding wordt sowieso aangemerkt als onjuist gebruik van deze kleding.
  • Bij verlies van door v.v. DSE verstrekte kleding worden de kosten verhaald op het team.

  De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering en handhaving van het reglement. De spelers, trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de kledingcommissie voor een goede praktische uitvoering.

 • Contactpersonen

  Heb je algemene vragen omtrent het reglement wedstrijdkleding dan kun je daarmee terecht bij sponsorcommissie@vvdse.nl of kledingjeugd@vvdse.nl

  Het beheer van het totale kledingpakket wordt verricht door de sponsorcommissie. Deze volgende leden zijn de kledingcommissie als onderdeel van de sponsorcommissie:

  • Senioren herenselectie: Rob Hendrickx
  • Senioren damesselctie: Marieke Heijs
  • Senioren heren/dames: Werner Martens 
  • Jeugd: Marieke Heijs
  • Uitreiking/inname kleding jeugd: kledingjeugd@vvdse.nl