• Beste leden,

  Momenteel naderen we het einde van het verenigingsseizoen 2021-2022
  De ledenadministratie wil een aantal punten onder de aandacht brengen voor komende periode, waarin ledenmutaties plaats vinden.

  Afmeldingen:
  Afmeldingen vinden alléén plaats door een email te sturen naar ledenadministratie@vvdse.nl. Je krijgt na afmelding een bevestiging van afmelding van de ledenadministratie. Zolang er geen afmelding en bevestiging heeft plaats gevonden via de e-mail zal contributie inning verder gaan in het komende seizoen en zal je geregistreerd blijven als lid.

  Aanmelden nieuwe leden:
  Voordat een nieuw lid zich aanmeldt dient men eerst contact te hebben gehad met vv DSE.
  - Jeugdleden via JC-Team@vvdse.nl
  - Seniorleden via secretaris@vvdse.nl
  Dit i.v.m. het 3x proeftrainen Daarna kan indien afgesproken het inschrijfformulier op de site ingevuld worden. 

  Overschrijvingen naar nieuwe club, voor 15 juni 23:59 uur
  Overschrijven naar een andere vereniging is de werkwijze als volgt:                     
  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de ledenadministratie: ledenadministratie@vvdse.nl.
  Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke ingeleverd te worden bij de verantwoordelijke. De overschrijvingen dienen uiterlijk 15 juni 23:59 uur in het bezit te zijn van de KNVB. Je geeft per mail via ledenadministratie@vvdse.nl door dat je naar een andere club gaat. Je krijgt van ons dan een bevestiging en wij geven je relatiecode per mail aan je door. Je schrijft je voor 15 juni 23:59 in bij de nieuwe club, vervolgens neemt je nieuwe club met ons contact op of overschrijving mogelijk is. Als alle financiële verplichtingen voldaan zijn bij v.v. DSE is overschrijving een feit. 

  Overschrijven van elders naar DSE, voor 15 juni 23:59 uur
  Om over te kunnen schrijven naar DSE dien je ons inschrijfformulier in te vullen. Dit is te vinden op https://www.vvdse.nl/lid-worden/# Het formulier staat onderaan de pagina. Zorg dat je het KNVB-relatie nummer bij de hand hebt. Hier de link hoe je aan je relatienummer van de KNVB kunt komen: https://www.knvb.nl/over-ons/contact/vraag-en-antwoord/stel-hier-je-vraag/detail/554

  Vervolgens zal v.v. DSE aan de afkomstige club een verzoek indienen voor overschrijving naar v.v. DSE. Geef ook bij de huidige club bij de ledenadministratie door dat je gaat overstappen. Verder dien je aan alle financiële verplichtingen te hebben voldaan bij de huidige club. Anders zal de overschrijving niet goedgekeurd worden. Hier nog een filmpje van de KNVB over overschrijven: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=_FlBDxKHSkg&feature=emb_title

  Contributiebedragen seizoen 2022-2023
  Inschrijfgeld nieuwe leden           € 17,50 bij inschrijving
  Senioren (18 t/m ..... jaar)          € 215,- per seizoen
  Jeugd      (12 t/m 17 jaar)           € 175,- per seizoen
  Pupillen   (5 t/m 11 jaar)             € 145,- per seizoen
  Donateurs                                  €  55,-  per seizoen

  Alle leden zijn jaarlijks verplicht tot het betalen van de verenigingscontributie. (Er is eventueel een mogelijkheid om dit in termijnen te betalen. Hiervoor dien je contact op te nemen met de ledenadministratie.) Conform het besluit van de A.L.V. worden contributies, boetes en inschrijfgeld geïncasseerd via de automatische incasso. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, is men toch de gehele contributie van het gehele jaar verschuldigd. Dus ook als men in termijnen betaald. De leeftijd van de speler is maatgevend bij de hoogte van de contributie, niet het elftal waarin de speler actief is. Bij een blessure zal géén contributie compensatie plaats vinden.

  Andere relevante informatie over lidmaatschap kun je vinden op de website www.vvdse.nl onder het kopje lidmaatschap.

  Eventuele vragen en/of opmerkingen over bovenstaande kun je mailen naar ledenadministratie@vvdse.nl

  Met sportieve groet,

  Regina
  Ledenadministratie v.v. DSE