• Lidmaatschap
 • Wil jij bij vv DSE?
  Wil jij misschien komen voetballen bij vv DSE? Dat snappen we heel goed! Je bent van harte welkom voor een proeftraining (maximaal 3x). Maar let op: het is niet zeker of je een plekje kunt krijgen in een team. Lees daarom even door!

  Keuzes
  Zelf vinden we onze club de leukste van Etten-Leur en we werken er hard aan om dat te blijven. Dat betekent dat we soms keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe leden. De laatste jaren zijn we namelijk flink gegroeid. Het kost daarom elk seizoen flink moeite om voor elk huidig team een trainings- en wedstrijdplek én goede begeleiding te regelen. Nieuwe teams kunnen er dan ook voorlopig niet bij. 

  In sommige teams zijn er plekken vrij!
  Het goede nieuws is dat sommige teams zeker nog ruimte hebben. Pas jij in die leeftijdsklasse? Dan hebben we voor jou nog plek! Andere teams zitten helemaal vol. Is dat jouw leeftijdsklasse, dan moet je op later tijdstip nog eens proberen of er een plekje is. Dat vinden we natuurlijk heel vervelend voor je en we hopen dat je wat geduld kunt hebben. 

  Stuur een mailtje naar jc-team@vvdse.nl, dan hoor je via de desbetreffende coordinator of er nog ruimte is in jouw leeftijdscategorie. Graag je voor-, achternaam, geboortedatum en telefoonnummer vermelden.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Lid worden v.v. DSE

  Om definitief lid te worden van v.v.DSE maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Vul op het aanmeldformulier de velden in en druk op verzenden. Let op! U dient eerst contact te hebben gehad met JC-team@vvdse.nl 

  Inschrijfgeld
  Alle nieuwe leden die zich aanmelden zijn een inschrijfgeld van € 17,50 verschuldigd.
  Dit ter compensatie van kosten aan KNVB voor bondslidmaatschap. Pas als het inschrijfgeld is betaald, is de aanmelding van kracht.

  Leeftijdsgrens is 5 jaar

  Bij v.v.DSE geldt voor het trainen een leeftijdsgrens van 5 jaar(mini"s). Voor het trainen en spelen van wedstrijden geldt een strikte leeftijdsgrens van 6 jaar.

  Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij v.v. DSE en de KNVB
  Het is niet toegestaan deel te nemen aan competitiewedstrijden dan wel andere activiteiten, georganiseerd door v.v.DSE zonder zich officieel schriftelijk te hebben aangemeld als lid of vrijwilliger bij de ledenadministratie.
  Aan mondelinge toezeggingen, toestemming of mededelingen van een v.v.DSE lid kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie niet is voldaan, is deelname of inzet geheel voor eigen risico en is v.v.DSE op geen enkele wijze aansprakelijk.

  Wedstrijdkleding
  DSE zorgt voor het shirt. De overige voetbalkleding zoals een broekje, sokken en trainingspak kunt u bestellen via Clupshop.

  Om te kunnen bestellen dient u zich eerst te registreren op de website van clupshop.
  Klik hiervoor op de volgende link: Clupshop aanmelden
  Na registratie krijgt u van Clupshop binnen 24 uur bericht waarin uitgelegd staat hoe u de DSE kleding kunt bestellen.

  Meedoenregeling van de gemeente Etten-Leur
  De meedoenregeling van de Gemeente Etten-Leur is ook voor dit jaar van toepassing. Voordat u hier een bestelling doet is het noodzakelijk om eerst contact op te nemen met ledenadministratie@vvdse.nl Bent u aangenomen als lid dan dient u zich, zowel tijdens als na het voetballen, te houden aan de reglementen van de club. In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen bij het niet naleven van dit reglement.

  Medische of psychische aandachtspunten

  Heeft u zoon of dochter medische en/of psychische aandachtspunten waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging, meld dit dan bij de coordinator en/of leider.
  Hij kan deze punten en eventuele aanpassing met u bespreken

  Opzegging lidmaatschap

  De opzegging van het lidmaatschap van v.v.DSE dient altijd schriftelijk, of per email, te geschieden via ledenadministratie@vvdse.nl Hierna krijg je een bevestiging wanneer je definitief afgemeld bent.
  Helaas komt het te vaak voor dat leden of ouders zeggen of denken dat zij het lidmaatschap opgezegd hebben, maar dat hun opzegging niet door gekomen is bij de ledenadministratie.
  Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen.
  Bij DSE werken wij met een jaarcontributie. Opzeggen kan dan ook uitsluitend per einde van het seizoen. Stopt men eerder dan is men toch de gehele jaarcontributie verschuldigt.

  Overschrijvingen

  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de ledenadministratie: ledenadministratie@vvdse.nl  
  Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. De overschrijvingen zelf dienen uiterlijk 15 juni 23:59 uur in het bezit te zijn van de KNVB.

 • Inschrijven

  Aanmelden als lid / vrijwilliger v.v.DSE (Voor proeftrainingen/ eerste contact stuurt u een mail naar jc-team@vvdse.nl)