• Lidmaatschap
 • Proeftrainingen
  Voordat men lid wordt van v.v. DSE mag men maximaal 3x proeftrainen. Voor het aanmelden van de proeftrainingen stuurt u een mail naar JC-team@vvdse.nl . Graag voor, achternaam, geboortedatum en telefoonnummer vermelden. Na het versturen van de mail zal de betreffende coördinator contact met je opnemen en je uitnodigen voor een proeftraining.

  Omdat het einde van het seizoen nadert en wij druk bezig zijn met de indelingen van komend seizoen kunnen wij u geen enkele zekerheid geven m.b.t. plaatsing. Ook omdat onze huidige teams overvol zitten. Wij kunnen uw vraag om proeftrainingen of lidmaatschap in de categorieën O8 en vanaf O11 daarom niet in behandeling nemen. U bent vrij om in het begin van het nieuwe seizoen opnieuw contact op te nemen.

  Lid worden v.v. DSE

  Om definitief lid te worden van v.v.DSE maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Vul op het aanmeldformulier de velden in en druk op verzenden. Let op! U dient eerst contact te hebben gehad met JC-team@vvdse.nl 

  Inschrijfgeld

  Alle nieuwe leden die zich aanmelden zijn een inschrijfgeld van € 17,50 verschuldigd.
  Dit ter compensatie van kosten aan KNVB voor bondslidmaatschap. Pas als het inschrijfgeld is betaald, is de aanmelding van kracht.

  Leeftijdsgrens is 5 jaar

  Bij v.v.DSE geldt voor het trainen een leeftijdsgrens van 5 jaar(mini"s). Voor het trainen en spelen van wedstrijden geldt een strikte leeftijdsgrens van 6 jaar.

  Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij v.v. DSE en de KNVB
  Het is niet toegestaan deel te nemen aan competitiewedstrijden dan wel andere activiteiten, georganiseerd door v.v.DSE zonder zich officieel schriftelijk te hebben aangemeld als lid of vrijwilliger bij de ledenadministratie.
  Aan mondelinge toezeggingen, toestemming of mededelingen van een v.v.DSE lid kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde van schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie niet is voldaan, is deelname of inzet geheel voor eigen risico en is v.v.DSE op geen enkele wijze aansprakelijk.

  Wedstrijdkleding
  DSE zorgt voor het shirt. De overige voetbalkleding zoals een broekje, sokken en trainingspak kunt u bestellen via Clupshop.

  Om te kunnen bestellen dient u zich eerst te registreren op de website van clupshop.
  Klik hiervoor op de volgende link: Clupshop aanmelden
  Na registratie krijgt u van Clupshop binnen 24 uur bericht waarin uitgelegd staat hoe u de DSE kleding kunt bestellen.

  Meedoenregeling van de gemeente Etten-Leur
  De meedoenregeling van de Gemeente Etten-Leur is ook voor dit jaar van toepassing. Voordat u hier een bestelling doet is het noodzakelijk om eerst contact op te nemen met ledenadministratie@vvdse.nl Bent u aangenomen als lid dan dient u zich, zowel tijdens als na het voetballen, te houden aan de reglementen van de club. In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen bij het niet naleven van dit reglement.

  Medische of psychische aandachtspunten

  Heeft u zoon of dochter medische en/of psychische aandachtspunten waarvan u vindt dat deze bekend moeten zijn bij de vereniging, meld dit dan bij de coordinator en/of leider.
  Hij kan deze punten en eventuele aanpassing met u bespreken

  Opzegging lidmaatschap

  De opzegging van het lidmaatschap van v.v.DSE dient altijd schriftelijk, of per email, te geschieden via ledenadministratie@vvdse.nl Hierna krijg je een bevestiging wanneer je definitief afgemeld bent.
  Helaas komt het te vaak voor dat leden of ouders zeggen of denken dat zij het lidmaatschap opgezegd hebben, maar dat hun opzegging niet door gekomen is bij de ledenadministratie.
  Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen.
  Bij DSE werken wij met een jaarcontributie. Opzeggen kan dan ook uitsluitend per einde van het seizoen. Stopt men eerder dan is men toch de gehele jaarcontributie verschuldigt.

  Overschrijvingen

  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de ledenadministratie.   ledenadministratie@vvdse.nl   Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. De overschrijvingen zelf dienen uiterlijk 15 juni 23:59 uur in het bezit te zijn van de KNVB.

 • Inschrijven

  Aanmelden als lid / vrijwilliger v.v.DSE (Voor proeftrainingen/ eerste contact stuurt u een mail naar jc-team@vvdse.nl)