• Het seizoen 2018-2019 zit er weer op! Op naar het seizoen 2019 - 2020

  Alle wedstrijden die bij DSE zijn gespeeld, zouden niet kunnen plaatsvinden zonder de deskundige leiding van scheidsrechters en spelbegeleiders. Over het geheel genomen mogen we trots zijn dat weinig wanklank heeft plaats gevonden gedurende het gehele seizoen. Dit is wel eens anders geweest

  Het is fijn te mogen vaststellen dat er het afgelopen seizoen weer een aantal spelbegeleiders en scheidsrechters bij de jeugd, waaronder één vrouwelijke scheidsrechter, zijn toegetreden tot ons korps en dat deze hun vak  met veel plezier uitvoeren. Er zijn geen afvallers geweest. DSE mag hier trots op zijn.

  Ook trots zijn we op degene die als spelbegeleider zich dusdanig hebben ontwikkeld dat niets meer in de weg staat om komend seizoen ook wedstrijden te gaan fluiten op het grote veld. Dit geld uiteraard ook voor de scheidsrechters die zich heel sterk ontwikkelen en al wedstrijden fluiten bij oudere leeftijden, soms wel 3 jaar ouder.

  Waar we nog trotser op mogen zijn  is dat er op het einde van het afgelopen seizoen nog een vijftal aanmeldingen, waaronder ook meisjes, zijn gedaan om te gaan fluiten. Deze nieuwe spelbegeleiders zullen van mij de komende weken informatie ontvangen omtrent spelregels en de organisatie rondom de wedstrijden om vanaf medio augustus mee te gaan draaien in ons korps.

  Maar ook bij de senioren zijn scheidsrechters die nog met heel veel plezier hun wedstrijdjes fluiten en gewoon door gaan ook al zijn ze de 70 gepasseerd. Hiervoor kan je alleen maar respect voor uitspreken, en dat doe ik dan ook bij deze. Echter dit betekend dat er op enig moment aanvulling moet komen, en dit is juist het probleem. Die liggen niet voor het oprapen. Het aantal senioren scheidsrechters loopt achteruit wat blijkt uit het feit dat het een wekelijkse zoektocht is om iedere wedstrijd te voorzien van een scheidsrechter.

  Daarom doe ik ook bij deze een oproep aan iedereen bij DSE die enige affiniteit heeft met de regels van het spelletje en deze ook denkt te kunnen uitvoeren bij zowel junioren als senioren van DSE, zich aan te melden bij ondergetekende. Het bestuur van DSE is bereid om hierin te investeren in opleiding en / of begeleiding. 

  Wat betreft de spelbegeleiders blijven deze onder de hoede van de scheidsrechter coördinator omdat gebleken is dat deze jongens en meisjes ontzettend zelfredzaam zijn na een begeleidingsperiode tijdens het fluiten van deze wedstrijdjes. Nogmaals complimenten.

  Voor iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet om de wedstrijden bij DSE  tot een goed einde te brengen wil ik hartelijk danken en zie ik in Augustus weer terug bij DSE. Voor nu tevens een prettige vakantie gewenst.

   

   

  Zoals vorig jaar geïntroduceerd op de site hier enkele cijfers en de top 5 van spelbegeleiders en scheidsrechters die de meeste wedstrijden in de jeugd hebben gefloten.

  cijfers: DSE beschikt momenteel over 61 leidsmannen en vrouwen, exclusief senioren scheidsrechters. 43 hiervan zijn actief geweest.

  Top 5: seizoen 2018-2019:

  1.    Luca Pellegrino met 22 wedstrijden

  2.    Inigo de Rooij met 16 wedstrijden

  3.    Joost van der Have met 16 wedstrijden

  4.    Malik van Gameren met 13 wedstrijden

  5.    Ab Oussiali en Sam Huijbegts met 12 wedstrijden

  Oproep:  Op het feit dat vooral onze spelbegeleiders, maar ook onze beginnende scheidsrechters soms moeite hebben om vastberaden te blijven in hun beslissingen heeft alles te maken met gedrag en de toon waarop coaches, trainers, leiders, ouders en overige supporters onze spelbegeleiders en scheidsrechters proberen te beïnvloeden in hun beslissingen.

  Het schijnt tegenwoordig al een norm te worden om de beslissing van de spelbegeleiders en scheidsrechters te bediscussiëren, ja ook bij de jongste jeugd, maar zeker ook bij de junioren en senioren is dit met regelmaat het geval geweest.  Het lokt de (begeleidende) tegenstander uit om hierop weer te reageren en andersom natuurlijk. En voor dat je het weet is het plezier bij de spelbegeleiders en / of scheidsrechters verdwenen. Het afgelopen seizoen was dit trouwens al veel minder dan het seizoen daarvoor, maar we zijn er nog niet.

  Daarom doe ik NOGMAALS een oproep aan al deze mensen om houding en gedrag onder controle te houden. Accepteer en respecteerde beslissingen van de spelbegeleiders en scheidsrechters en reageer niet op uitlokkende reacties van de (begeleidende) tegenstander. Sterker nog, als wij ons hierin voorbeeldig gedragen, hebben wij ook het recht de begeleiding van de tegenstander aan te spreken op hun houding en gedrag, normen en waarden en kunnen mogelijk passende maatregelen genomen worden.

  Spelregel wijzigingen: Let op, het komende seizoen veranderen er een aantal belangrijke spelregels. Hierbij de meest voor het oog springend:

  -          Een speler die gewisseld wordt moet het veld verlaten bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn, tenzij de scheidsrechter andere aanwijzingen geeft.

  -          Het team dat de toss wint mag ervoor kiezen de aftrap te nemen

  -          Tegenstanders moeten ten minste 2m afstand houden van het punt op de zijlijn waar een inworp wordt genomen, zelfs als de inwerper zich achter de lijn bevindt.

  -          Bij doelschoppen geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt; de bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten.

  -          Vrije trappen. 

  -          Als drie of meer spelers van de verdedigende partij een ‘muurtje’ vormen, dan moeten alle aanvallers op ten minste 1 meter van het ‘muurtje’ blijven totdat de bal in het spel is.

  -          Als bij het nemen van een vrije schop een speler van de aanvallende partij zich op minder dan 1 meter van het ‘muurtje’ van drie of meer verdedigers bevindt, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend

  -          Hands. Raadpleeg hiervoor regel 12 op bldz. 15 van:  https://www.knvb.nl/downloads/bestand/11267/spelregelwijzigingen-2019-2020

  )