• Opzegging / Overschrijving

  Opzegging lidmaatschap
  De opzegging van het lidmaatschap van v.v.DSE dient altijd schriftelijk, of per email, te geschieden via ledenadministratie@vvdse.nl Hierna krijg je een bevestiging wanneer je definitief afgemeld bent.

  Helaas komt het te vaak voor dat leden of ouders zeggen of denken dat zij het lidmaatschap opgezegd hebben, maar dat hun opzegging niet door gekomen is bij de ledenadministratie.
  Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen.

  Opzeggingen voor het volgende seizoen dienen uiterlijk 15 juni voorafgaand van het nieuwe seizoen binnen te zijn.


  Overschrijvingen naar andere club

  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de ledenadministratie. ledenadministratie@vvdse.nl   Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. De overschrijvingen zelf dient uiterlijk 15 juni 23:59 uur in het bezit te zijn van de KNVB.