• Opzegging / Overschrijving

  Opzegging lidmaatschap
  De opzegging van het lidmaatschap van v.v.DSE dient altijd schriftelijk, of per email, te geschieden via ledenadministratie@vvdse.nl Hierna krijg je een bevestiging wanneer je definitief afgemeld bent.
  Helaas komt het te vaak voor dat leden of ouders zeggen of denken dat zij het lidmaatschap opgezegd hebben, maar dat hun opzegging niet door gekomen is bij de ledenadministratie.
  Om deze reden neemt de ledenadministratie uitsluitend opzeggingen in behandeling die schriftelijk binnen komen.
  Voor leden die niet schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie en derhalve vermeld blijven in de administratie, blijft de contributieregeling voor het gehele seizoen van kracht

  Overschrijvingen

  Ieder lid dat overschrijving wenst naar een andere vereniging, dient dit minimaal een week voor ondergenoemde data kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Zorg er wel voor dat alle contributies, boetes betaald zijn. Ook dient sponsorkleding en dergelijke ingeleverd te worden bij de kledingcommissie. De overschrijvingen dienen uiterlijk 15 juni 00:00 uur in het bezit te zijn van de KNVB.