• Beste Leden,

    Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag hebben we het o.a. gehad over het rookbeleid op het sportpark van vv DSE. Het lijkt zoals het er nu naar uitziet in de toekomst een MUST vanuit de overheid dat sportparken rookvrij worden. Bij DSE zijn we van mening om, vooruitlopend op eventuele verplichten, een eerste stap te gaan zetten richting een rookvrij sportpark. Concreet wil dit zeggen dat een deel van het sportpark op zaterdag t/m 14:00 rookvrij is (zie afbeelding). Het betreft de overkapping voor de ingang van de kantine, het terras en de overkapping bij de kleedkamers. Voor de duidelijkheid zijn er blauwe lijnen op het terras gezet om aan te geven dat er binnen de blauwe zone dus niet gerookt mag worden. Wij vertrouwen erop dat alle leden dit beleid respecteren en dat we dit met zijn allen zullen handhaven. Uiteraard is het rookverbod op alle binnen locaties ook nog van toepassing.

    De rookvrije zone gaat in per 1 november 2018.

    Met Sportieve Groet,

    Het Bestuur