• Scheidsrechters / spelbegeleiders DSE

  Het seizoen 2019-2020 zat er vanwege de CORONA tijdig op.   Zoals iedereen weet kunnen wedstrijden bij DSE geen doorgang vinden zonder de deskundige leiding van scheidsrechters en spelbegeleiders.

  Dit is allemaal te danken aan jullie deskundige leiding.

  Deze deskundigheid wordt het komend seizoen alleen maar groter omdat op woensdag 4 maart 2020 een 12-tal talenten zijn begonnen met de cursus vereniging scheidsrechter. Helaas moest deze cursus, na één les geparkeerd worden i.v.m. het COVID-19 virus.

  Ook nu is fijn te mogen vaststellen dat er het afgelopen seizoen weer een aantal spelbegeleiders en scheidsrechters bij de jeugd, waaronder één vrouwelijke scheidsrechter, zijn toegetreden tot ons korps en dat deze hun vak  met veel plezier uitvoeren. Er zijn geen afvallers geweest. DSE mag hier trots op zijn.

  Ook trots zijn we op degene die als spelbegeleider zich dusdanig hebben ontwikkeld dat niets meer in de weg staat om komend seizoen ook wedstrijden te gaan fluiten op het grote veld. Dit geld uiteraard ook voor de scheidsrechters die zich heel sterk ontwikkelen en al wedstrijden fluiten bij oudere leeftijden, soms wel 3 jaar ouder.

  Dit betekent dat we er bij de laagste categorieën van de onder 8 t/m onder 11 spelbegeleiders tekort gaan komen. Zijn er voetballertjes, jongens of meisjes, die graag een wedstrijd willen fluiten, die kunnen zich bij mij melden en krijgen dan een kleine introductie en als je het leuk vindt een gedegen opleiding tot spel begeleider. Opgeven kan bij Lowie van Elewout, 06-24544199.

  Maar ook bij de senioren zijn scheidsrechters nodig. Enkele stromen al door vanuit de jeugd naar de senioren of fluiten zowel de jeugd als de senioren. Maar over het algemeen hebben we er nog te weinig om bij de senioren, zeker de hoogste categorieën de wedstrijden bezet te krijgen. Ook op deze categorie scheidsrechter mag DSE heel trots zijn.

  Voor iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet om de wedstrijden bij DSE  tot een goed einde te brengen wil ik hartelijk danken voor de geweldige inzet bereidheid en beschikbaarheid.

                                  

  Cijfers: Het afgelopen seizoenbeschikte DSE over 57 scheidsrechters c.q. spelbegeleiders. 38 hiervan zijn actief geweest.

  Top 5: seizoen 2019-2020:

  1. Luca Pellegrino met 13 wedstrijden
  2. Stephan van Ginneken  met 12 wedstrijden
  3. Jesse Hoogenes en Ab Oussiali met 11 wedstrijden
  4. Sam Huijbregts, Shane Prins en Youri Jansen met 10 wedstrijden
  5. Malik van Gameren met 9 wedstrijden

  Oproep:  Op het feit dat vooral onze spelbegeleiders, maar ook onze beginnende scheidsrechters soms moeite hebben om vastberaden te blijven in hun beslissingen heeft alles te maken met gedrag en de toon waarop coaches, trainers, leiders, ouders en overige supporters onze spelbegeleiders en scheidsrechters proberen te beïnvloeden in hun beslissingen.

  Het schijnt tegenwoordig al een norm te worden om de beslissing van de spelbegeleiders en scheidsrechters te bediscussiëren, ja ook bij de jongste jeugd, maar zeker ook bij de junioren en senioren is dit met regelmaat het geval geweest.  Het lokt de (begeleidende) tegenstander uit om hierop weer te reageren en andersom natuurlijk. En voor dat je het weet is het plezier bij de spelbegeleiders en / of scheidsrechters verdwenen. Het afgelopen seizoen was dit trouwens al veel minder dan het seizoen daarvoor, maar we zijn er nog niet.

  Ook dit seizoen zijn er spelbegeleiders en een scheidsrechter vanwege boven genoemd probleem gestopt met fluiten.

  Daarom doe ik NOGMAALS een oproep aan al deze mensen om houding en gedrag onder controle te houden. Accepteer en respecteer de beslissingen van de spelbegeleiders en scheidsrechters en reageer niet op uitlokkende reacties van de (begeleidende) tegenstander. Sterker nog, als wij ons hierin voorbeeldig gedragen, hebben wij ook het recht de begeleiding van de tegenstander aan te spreken op hun houding en gedrag, normen en waarden en kunnen mogelijk passende maatregelen genomen worden. Doen wij dit niet, dan krijg je alleen maar meer discussie.

   

   

  Spelregel wijzigingen: ze zijn een essentieel onderdeel van het voetbal. Ieder seizoen verandert er wel het een en ander aan. Zo ook dit seizoen.

  De belangrijkste Spelregelwijzigingen / toelichtingen die zijn goedgekeurd zijn:

  Regel 1 - Het speelveld

  -          Doelpalen en de doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn

  Regel 10 - De uitslag van de wedstrijd bepalen

  -          Gele kaarten (GK) en vermaningen worden niet meegenomen in de strafschoppenserie

  -          Zie ook de spelregelwijzigingen van regel 14 met betrekking tot de strafschoppenserie.

  Regel 11 – Buitenspel

  -          Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor de beoordeling van buitenspel.

  Regel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag

  -          Hands

  -          De grens tussen de schouder en de arm wordt beschreven als de onderkant van de oksel

   

  -          ‘Onopzettelijk’ hands door een aanvaller (of teamgenoot) wordt alleen bestraft als het gebeurt ‘onmiddellijk’ voor een doelpunt of een duidelijke scoringskans

  -          Een doelverdediger kan een gele kaart ontvangen of worden verwijderd wegens het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal na een spelhervatting (bijv. doelschop, vrije schop etc.) zelfs als het aanraken met de hand of arm gebeurt

  -          Elke overtreding (niet enkel een fysieke overtreding) die een veelbelovende aanval beïnvloedt of stopt, moet worden bestraft met een gele kaart

  -          Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal moet een gele kaart ontvangen

  -          Als de scheidsrechter voordeel geeft, of een ‘snelle’ vrije schop toestaat, in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhindert of onderbreekt, dan wordt de gele kaart niet gegeven.

  Regel 14 - De strafschop, zie ook de tabel onder deze tekst

  -          Een overtreding door de doelverdediger wordt niet bestraft als de strafschop het doel mist of terugkomt van paal of lat (zonder aanraking van de doelverdediger) tenzij de overtreding de nemer duidelijk beïnvloedde

  -          De doelverdediger krijgt een vermaning voor de eerste overtreding; het is een gele kaart voor elke volgende overtreding(en)

  -          De nemer wordt bestraft als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een overtreding begaan

   

   

   

   

   

  Verder nog enkele weetjes.

  -          De positie van een speler bij een spelhervatting is de positie van de voeten of enig deel van het lichaam dat de grond raakt.

  -          Als de doelverdediger bij het nemen van een doelschop of vrije schop de bal ‘opwipt’ en een ploeggenoot de bal met hoofd of borst terugspeelt naar de doelverdediger zodat hij deze kan vangen, dan wordt de schop overgenomen; er volgt geen disciplinaire straf (tenzij het aanhoudend gebeurt)

  -          Bij regel 12 is de volgorde veranderd van de punten die de overtredingen m.b.t. hands beschrijven.

  -          Vasthouden.  Er is sprake van vasthouden als het contact van een speler met het lichaam van de tegenstander of diens uitrusting de beweging van de tegenstander beperkt.

   

  Voor uitgebreide informatie zie ook:

  https://www.knvb.nl/downloads/sites/bestand/knvb/11267/spelregelwijzigingen-2020-2021

  en voor een volledige uitleg van de regels met beeld en geluid en toelichting door Jeroen Manschot

  https://www.knvb.nl/nieuws/scheidsrechters/scheidsrechters/60533/terugkijken-webinar-de-spelregelwijzigingen-voor-het