• Wat doet het Technisch Hart?

  Sporters willen graag sporten, ieder op zijn eigen niveau. Of dat nou op recreatieve basis is of op topsportniveau, alle leden moeten binnen de vereniging terecht kunnen. Het Technisch Hart draagt er zorg voor dat alle leden daadwerkelijk actief kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden op hun eigen niveau. Zo maken we onder andere de vertaling van het algemeen beleid zoals dat door het bestuur op hoofdlijnen is bepaald, naar het sporttechnisch beleid.

  Het bestuur kan bijvoorbeeld in het algemeen beleid hebben vastgelegd dat de vereniging zich de komende drie tot vijf jaar alleen zal richten op recreatief voetbal boven het wedstrijdgerichte aspect. Een dergelijke keuze is van invloed op de vertaling naar het technisch beleid van de vereniging: geen selectievoetbal meer, geen spelers van buiten de vereniging opm het niveau te verhogen, maar wel voldoende trainingsuren voor alle teams waarbij de trainingen inhoudelijk vooral gezellig en leuk moeten zijn.

  De trainers voeren dan het vastgestelde technische beleid uit. Het Technisch Hart houdt dan toezicht op de uitvoering en toetst of de uitvoering past binnen het technisch beleid.
  Dit is een notendop weergegeven wat onder andere de functie van het Technisch Hart is.

  Hieronder nog een aantal taken die tot het Technisch Hart behoren:

  • Het Technisch Hart bewaakt de verbindingen tussen de diverse geledingen
  • Er is geregeld overleg met o.a. de jeugdcommisies, trainers en leiders van elftallen
  • We denken mee om de voetbalkwaliteit van spelers en team te verbeteren, waardoor het plezier van spelers toe neemt
  • Beoordelen spelers en trainers op verzoek van bijvoorbeeld jeugdcommissie of trainers en adviseren daarna een vervolgtraject
  • Bewaken de visie en beleid dat door het bestuur van DSE is vastgesteld
  • Aanspreekpunt en klankbord voor alle voetbaltechnische zaken
  • Geven advies aan het dagelijks bestuur over het aanstellen van trainers, maar ook beeindiging van contracten van trainers. Het bestuur neemt uiteindelijke beslissingen.
  • Het Technisch Hart heeft wel bemoeienis met de samenstelling van de totale selectie. Maar niet met de samenstelling van de teams
 • Contactpersonen

  Leden Technisch Hart:

  • Corne Mathijssen
  • Stan Wijnen
  • Willem Lambregts
  • Kees Kievits