• Algemene ledenvergadering – 17 november 2023 - 19.30 uur

  Hieronder treft u de agenda aan voor de Algemene Ledenvergadering. Dit schrijven kunt u tevens zien als officiële uitnodiging voor deze vergadering.

  1. Opening door de voorzitter

  2. Notulen vorige vergadering (11 november 2022)

  3. Bespreking financiële verslagen/exploitatieoverzicht/begroting 

  We bespreken de hoofdlijnen van seizoen 22/23. Inzage in de financiële overzichten en gedetailleerde info kan nadien opgevraagd worden bij de Penningmeester.

  4. Verslag kascontrole commissie

  Pauze

  5. Mededelingen bestuur

  6. Statuten en Huishoudelijk reglement

  Het Bestuur wil de huidige, enigzins gedateerde, statuten aanpassen naar de huidige tijd. Deze dateren nu van 1978 en zijn aan vernieuwing toe. Klik op deze link om de statuten en het huishoudelijk reglement te bekijken. Deze liggen ook ter inzage in de bestuurskamer. 

  7. Huldiging jubilarissen

  Jubilarissen 2023

  65 jaar lid:

  Piet Mathijssen

  50 jaar lid:

  Ad Kerstens / Peter Tunnisen

  40 jaar lid:

  Henk van Zundert / Rien Luyten

  30 jaar lid:

  Ronald van de Brekel / Vincent van Baal / Patrick van der Linden

  25 jaar lid:

  Jeffrey Mathijssen / Gerwin Foesenek / Mark van Ginneken / Hessel Foesenek / Jeroen van Beek / Dennis van den Beemd / Mark van den Velden

  8. Rondvraag

  9. Sluiting door voorzitter