• Algemene ledenvergadering – 24 september 2021 - 19.30 uur

  Hieronder treft u de agenda aan voor de Algemene Ledenvergadering. Dit schrijven kunt u tevens zien als officiële uitnodiging voor deze vergadering. Alle stemgerechtigde leden (18 jaar en ouder) zijn welkom op deze vergadering.

  1. Opening door de voorzitter

  2. Notulen vorige vergadering (1 november 2019)

  3. Bespreking financiële verslagen/exploitatieoverzicht/begroting 
  We bespreken de hoofdlijnen van seizoen 19/20 en 20/21. Inzage in de financiële overzichten en gedetailleerde info kan nadien opgevraagd worden bij de Penningmeester.

  4. Verslag kascontrole commissie

  5. Bestuursverkiezingen

  • Corné Lauwen is aftredend, is niet herkiesbaar
  • Kees Goossens is aftredend, is niet herkiesbaar
  • Ron Hofman is aftredend, is herkiesbaar
  • Michel Oomen is aftredend, is herkiesbaar
  • Jeffrey Mathijsen is aftredend, is herkiesbaar
  • Maarten van de Louw is aftredend, is herkiesbaar
  • Eventuele (tegen)kandidaten dienen zich te melden met 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden bij de secretaris

  Pauze

  6. Mededelingen bestuur

  7. Vrijwilligersbeleid

  8. Huldiging jubilarissen

  Jubilarissen 2020

  45 jaar lid:
  Jef van Vliet
  Dick de Klepper

  40 jaar lid:
  Petra de Klepper

  35 jaar lid:
  Marcel Buijnsters
  Ben Raaijmakers

  30 jaar lid:
  Jimmy Raaijmakers
  Stefan Baremans
  Piet Baremans

  25 jaar lid:
  Richard Pil
  Johan van de Broek
  Marc Aarden
  Christian Martens

  Jubilarissen 2021

  55 jaar lid:
  Ad Brood

  45 jaar lid:
  Stephan van Ginneken
  Nico Prins
  Jan Foesenek

  40 jaar lid:
  Anja Baan van Zundert
  Kees Kievits
  Jurgen Koevoets

  35 jaar lid:
  Michel Tunnisen
  Wil Goossens
  Frits Popma

  30 jaar lid:
  Ger Eeckhout
  Michel Oomen
  Corné van Gils

  25 jaar lid:
  Gerrit Langenberg
  Wouter Peeters
  Wayne van Haperen
  Mike Lukus

  9. Verloting obligaties

  10. Rondvraag

  11. Sluiting door voorzitter