• Wij Zijn DSE!

  Inleiding
  Gezellig, sportief, vrienden onder elkaar, een tweede thuis, een veilige sociale plek, een club waar je jezelf kunt zijn. Dat is DSE. De sportvriend. Het staat niet voor niets in ons logo. We houden van de sport en we houden van wat de club ons geeft. En dat houden we graag zo.

  Iedereen — spelers, vrijwilligers, spelers, bestuur, commissies, coördinatoren, ouders en publiek — heeft daar een rol in. Groot of klein: dat maakt niet uit. De club maken we samen. En de afspraken over hoe we ons gedragen bij de club maken we ook samen. Daarom heeft een kleine groep DSE'ers (bestaande uit 1 bestuurslid, een vertrouwenspersoon en drie leden) op verzoek gedragsregels voorgesteld aan het bestuur. Het bestuur heeft ze vervolgens gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. Daar is afgesproken dat we ons allemaal kunnen vinden in DSE-gedragsregels en dat we ons ervoor inzetten om die te handhaven. We helpen elkaar daarbij en we spreken elkaar erop aan als dat nodig is. Sportief, vriendelijk, duidelijk en respectvol. Want zo zijn we DSE.

  Wat is het doel van de gedragsregels?
  Met deze gedragsregels leggen we vast hoe wij samen vinden dat we ons als DSE overal (dus ook bij uitwedstrijden, op kampen, bij teamuitjes, op social media, etc.) moeten gedragen. Wat kan wel en wat kan niet? Wat hoort wel en wat hoort niet? Hoe kunnen we voorkomen dat er vervelende dingen ontstaan? En als die toch gebeuren, wat doen we dan? Zo geven deze gedragsregels richting aan de cultuur van onze club en zorgen ze er mede voor dat iedereen hier (sport-}plezier kan beleven. Want precies daar is de club voor. Als uitgangspunt voor onze gedragsregels hanteren we de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft opgesteld:

  • Respect voor de ander
  • Geweldloosheid
  • Aanspreekbaarheid op gedrag
  • Het bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet

  Bij het bepalen van de gedragsregels hebben we ook gekeken naar wat de KNVB zegt over sportiviteit en respect. Die adviseert een gebalanceerd samenspel van 'straffen als het moet’ en 'stimuleren van positief gedrag waar mogelijk!

 • En dit zijn ze: de DSE-gedragsregels

  En dit zijn ze: de DSE-gedragsregels
  (en die gelden voor iedereen die een band heeft met DSE)

  Plezier

  • Plezier staat op één, voor iedereen
  • We winnen (en vieren) samen, we verliezen (en gaan door) samen
  • We zijn trots op onze club en willen dat behouden

  Respect

  • We pesten niemand, sluiten niemand uit, discrimineren niet, schelden niet, maken niemand belachelijk en (seksueel) intimideren niet
  • We gebruiken nooit geweld en zijn niet agressief
  • We gaan goed om met andermans spullen én ons sportcomplex (we ruimen onze eigen rommel op)
  • We respecteren de kantineregels over alcohol en roken
  • DSE tolereert geen drugs
  • We zijn een goede gastheer voor nieuwe spelers en/of tegenstanders
  • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en we luisteren naar tips en suggesties van anderen
  • We bemoeien ons als publiek niet met speltechnische zaken
  • We respecteren de wedstrijdleiding en geven géén commentaar En we vergeten nooit dat iedereen (ook de scheids!) die iets doet bij de club, dat vrijwillig doet

  Eerlijkheid

  • We geven onze fouten toe (was het een penalty? Dan wás het een penalty) en sjoemelen niet
  • Trainers en bestuur geven uitleg over keuzes en beslissingen als dat wordt gevraagd
  • We communiceren helder en duidelijk
  • We stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag
  • We delen teams eerlijk in en trekken niemand voor

  Betrokkenheid

  • Ouders/verzorgers zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen
  • Ze helpen ook met vlaggen of fluiten en bij vrijwilligerstaken als trainen/coördineren en activiteiten
  • Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld: in gedrag, in woorden, in beleving van een winst of verlies
  • Bestuurders en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken naar een passende oplossing
  • Teams steunen andere teams als die spelers tekort hebben
  • (Ouder/verzorgers van) spelers melden tijdig af voor wedstrijd of training bij leiders en/of trainers
  • We betalen contributie op tijd

  Sportiviteit

  • DSE'ers spelen het spel volgens de regels van de KNVB
  • We wensen tegenstanders een goede wedstrijd, schudden hen hand, feliciteren hen als ze winnen
  • We vieren onze winst, maar provoceren niet
  • Supporters supporteren op positieve manier
  • Trainers en leiders coachen op positieve manier en kweken teamspirit
 • Wat als het misgaat? (en wie doet dan wat?)

  Ja, het kan misgaan. Soms gebeurt dat. Ook dan is er nog geen man over boord. Fouten worden gemaakt, samen zoeken we naar een oplossing. Hoe? Meestal in fasen. We zetten het 'hoe, wie, wat en wanneer’ van de gedragsregels op een rij. Let op: in eerste instantie zijn altijd direct-leidinggevende (trainers, leiders etc.) verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij (speltechnische) incidenten van kleinere betekenis.

  Commissie N&W

  Om de voortgang te garanderen heeft het bestuur besloten met de huidige groep DSE'ers de commissie N&W (normen en waarden) te starten, Het liefst willen we een commissie van 7 personen vormen, dus er zijn nog twee vacatures. Heb jij belangstelling? Laat het
  weten via wijzijndse@vvdse.nl.

  Vragen of suggesties?

  Heb je vragen over dit document? Over de totstandkoming ervan? Heb je er suggesties voor of mis je er iets in? Aarzel niet en laat het weten via wijzijndse@vvdse.nl.

  Is er iets gebeurd in je DSE-omgeving en twijfel je of je er iets mee moet doen? Ook dat mag je laten sturen naar wijzijndse@vvdse.nl. Geen zorgen, natúúrlijk behandelen we jouw vraag vertrouwelijk. In dat kader is het misschien ook goed om te weten dat DSE een vertrouwenspersoon heeft waarbij je terecht kunt. Blijf er niet mee zitten, lucht je hart bij de vertrouwenspersoon via vertrouwenspersoon@vvdse.nl.