•  

  Wij zijn DSE

  Inleiding
  Gezellig, sportief, vrienden onder elkaar, een tweede thuis, een veilige sociale plek, een club waar je jezelf kunt zijn. Dat is DSE. De sportvriend. Het staat niet voor niets in ons logo. We houden van de sport en we houden van wat de club ons geeft. En dat houden we graag zo.

  Iedereen – spelers, vrijwilligers, spelers, bestuur, commissies, coördinatoren, ouders en publiek – heeft daar een rol in. Groot of klein: dat maakt niet uit. De club maken we samen. En de afspraken over hoe we ons gedragen bij de club maken we ook samen. Daarom heeft een kleine groep DSE’ers (bestaande uit 1 bestuurslid, een vertrouwenspersoon en drie leden) op verzoek gedragsregels voorgesteld aan het bestuur. Het bestuur heeft ze vervolgens gepresenteerd aan de Algemene Ledenvergadering. Daar is afgesproken dat we ons allemaal kunnen vinden in DSE-gedragsregels en dat we ons ervoor inzetten om die te handhaven. We helpen elkaar daarbij en we spreken elkaar erop aan als dat nodig is. Sportief, vriendelijk, duidelijk en respectvol. Want zo zijn we DSE.

  Wat is het doel van de gedragsregels?
  Met deze gedragsregels leggen we vast hoe wij samen vinden dat we ons als DSE overal (dus ook bij uitwedstrijden, op kampen, bij teamuitjes, op social media, etc.) moeten gedragen. Wat kan wel en wat kan niet? Wat hoort wel en wat hoort niet? Hoe kunnen we voorkomen dat er vervelende dingen ontstaan? En als die toch gebeuren, wat doen we dan? Zo geven deze gedragsregels richting aan de cultuur van onze club en zorgen ze er mede voor dat iedereen hier (sport-)plezier kan beleven. Want precies daar is de club voor. Als uitgangspunt voor onze gedragsregels hanteren we de code die het landelijk platform tegen Geweld op Straat heeft opgesteld:

  • Respect voor de ander
  • Geweldloosheid
  • Aanspreekbaarheid op gedrag
  • Het bepalen van grenzen bij wat toelaatbaar is en niet

  Bij het bepalen van de gedragsregels hebben we ook gekeken naar wat de KNVB zegt over sportiviteit en respect. Die adviseert een gebalanceerd samenspel van ‘straffen als het moet’ en ‘stimuleren van positief gedrag waar mogelijk’.

  En dit zijn ze: de DSE-gedragsregels
  (en die gelden voor iedereen die een band heeft met DSE)

  Plezier
  - Plezier staat op één, voor iedereen
  - We winnen (en vieren) samen, we verliezen (en gaan door) samen
  - We zijn trots op onze club en willen dat behouden

  Respect
  - We pesten niemand, sluiten niemand uit, discrimineren niet, schelden niet, maken niemand
  belachelijk en (seksueel) intimideren niet
  - We gebruiken nooit geweld en zijn niet agressief
  - We gaan goed om met andermans spullen én ons sportcomplex (we ruimen onze eigen rommel op)
  - We respecteren de kantineregels over alcohol en roken
  - DSE tolereert geen drugs
  - We zijn een goede gastheer voor nieuwe spelers en/of tegenstanders
  - We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en we luisteren naar tips en suggesties van anderen
  - We bemoeien ons als publiek niet met speltechnische zaken
  - We respecteren de wedstrijdleiding en geven géén commentaar
  - En we vergeten nooit dat iedereen (ook de scheids!) die iets doet bij de club, dat vrijwillig doet

  Eerlijkheid
  - We geven onze fouten toe (was het een penalty? Dan wás het een penalty) en sjoemelen niet
  - Trainers en bestuur geven uitleg over keuzes en beslissingen als dat wordt gevraagd
  - We communiceren helder en duidelijk
  - We stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag
  - We delen teams eerlijk in en trekken niemand voor

  Betrokkenheid
  - Ouders/verzorgers zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen
  - Ze helpen ook met vlaggen of fluiten en bij vrijwilligerstaken als trainen/coördineren en activiteiten
  - Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld: in gedrag, in woorden, in
  beleving van een winst of verlies
  - Bestuurders en begeleiders nemen klachten serieus en zoeken naar een passende oplossing
  - Teams steunen andere teams als die spelers tekort hebben
  - (Ouder/verzorgers van) spelers melden tijdig af voor wedstrijd of training bij leiders en/of trainers
  - We betalen contributie op tijd

  Sportiviteit
  -
  DSE’ers spelen het spel volgens de regels van de KNVB
  - We wensen tegenstanders een goede wedstrijd, schudden hen hand, feliciteren hen als ze winnen
  - We vieren onze winst, maar provoceren niet
  - Supporters supporteren op positieve manier
  - Trainers en leiders coachen op positieve manier en kweken teamspirit

  Wat als het misgaat? (en wie doet dan wat?)

  Ja, het kan misgaan. Soms gebeurt dat. Ook dan is er nog geen man over boord. Fouten worden gemaakt, samen zoeken we naar een oplossing. Hoe? Meestal in fasen. We zetten het ‘hoe, wie, wat en wanneer’ van de gedragsregels op een rij. Let op: in eerste instantie zijn altijd direct-leidinggevende (trainers, leiders etc.) verantwoordelijk voor het nemen van eventuele maatregelen bij (speltechnische) incidenten van kleinere betekenis.

  Wat Hoe Door wie Wanneer
  INFORMEREN
  Informeren alle leden over gedragsregels + up to date houden document Persoonlijk in ALV + document Commissie N&W Eenmalig + jaarlijks
  Jaarlijkse voorlichting coördinatoren, trainers, leiders, vrijwilligers Presentatie Commissie N&W Jaarlijks
  Kennismaken en meegeven gedragsregels aan nieuwe leden (en ouders/verzorgers) Persoonlijk + document Coördi-natoren Bij nieuwe leden
  Regelmatige (luchtige) reminder op social media Tekst Commissie N&W Maandelijks
  Evaluatie met bestuur over meldingen, voorlichtingen, bijstelling document Mondeling Commissie N&W Jaarlijks
  ELKAAR AANSPREKEN OP/MELDING MAKEN
  -        Spreek je (mede-)speler aan op wangedrag in wat voor vorm dan ook

  -        Spreek elkaar aan op negatief commentaar richting spelers of wedstrijdleiding

  -        Spreek elkaar aan op pesten/uitsluiting/ racisme/vloeken/grof taalgebruik etc.

  -        Spreek elkaar aan op de manier waarop je omgaat met spullen/het sportcomplex

  -        Spreek elkaar aan op alles waarvan we bij DSE vinden dat het niet hoort

   

  -        Helpt het aanspreken niet? Meldt het dan bij de direct leidinggevende. Dat kan de scheidsrechter zijn, de trainer of de coördinator. Die gaat in gesprek met de betrokken partijen, eventueel met iemand van bijvoorbeeld de jeugdcommissie

   

  -        Kom je er samen niet uit? Meld het dan bij de commissie N&W -> die onderneemt een poging tot verbetering. Lukt dat niet? Dan volgen er eventueel maatregelen

   

   

   

   

   

   

   

  Mondeling: eerlijk, respectvol en

  vriendelijk

   

   

   

   

   

   

  Mondeling of schriftelijk

   

   

   

   

  Schriftelijk via….

  Elke trainer/ speler/ supporter/ verzorger

   

   

   

   

   

   

   

  Een van de betrokkenen

   

   

   

   

   

  Een of meerdere betrokkenen

  Wanneer dat nodig is

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wanneer de ander aanspreken niet helpt

   

   

   

  Wanneer je er samen niet uitkomt

  MAATREGELEN      
  -        Straffen volgens KNVB-regels

   

   

  -        Straffen door DSE: bij dusdanige grote overtredingen (denk aan bedreiging of geweld) dat er extra maatregelen nodig zijn

   

   

   

   

   

   

  -        Straffen door DSE: bij kleinere incidenten die het teamgevoel negatief beïnvloeden

  Bijv. met kaarten/ schorsing
  Schorsing, ‘taakstraf’, royementUitsluiten van wedstrijden 

   

  Gesprek – ‘taakstraf’

  Scheids- rechter/

  KNVB

  Bestuur

   

   

  Trainer, bij herhaling coördinator, bij herhaling bestuur

  Nvt

   

   

  Hopelijk nooit

   

   

  Incidenteel

   

  Commissie N&W
  Om de voortgang te garanderen heeft het bestuur besloten met de huidige groep DSE’ers de commissie N&W (normen en waarden) te starten. Het liefst willen we een commissie van 7 personen vormen, dus er zijn nog twee vacatures. Heb jij belangstelling? Laat het weten via wijzijndse@vvdse.nl.

  Vragen of suggesties?
  Heb je vragen over dit document? Over de totstandkoming ervan? Heb je er suggesties voor of mis je er iets in? Aarzel niet en laat het weten via wijzijndse@vvdse.nl.
  Is er iets gebeurd in je DSE-omgeving en twijfel je of je er iets mee moet doen? Ook dat mag je laten sturen naar wijzijndse@vvdse.nl. Geen zorgen, natúúrlijk behandelen we jouw vraag vertrouwelijk. In dat kader is het misschien ook goed om te weten dat DSE een vertrouwenspersoon heeft waarbij je terecht kunt. Blijf er niet mee zitten, lucht je hart bij Marjolein Pellegrino via vertrouwenspersoon@vvdse.nl.