• Wijzigingen
  • Beste leden,

    Om de ledenadministratie zo up-to-date mogelijk te houden is het belangrijk dat alle wijzigingen omtrent je persoon m.b.t. v.v. DSE aan de ledenadministratie gemeld worden.
    Deze zal de wijzigingen van bv. adres, banknr., email of anderzijds wijzigen.

     Je kunt ook zelf inloggen in mijn omgeving van deze website en bepaalde gegevens wijzigen

     Je kunt gewijzigde gegevens sturen naar: ledenadministratie@vvdse.nl