• VOG, verklaring omtrent gedrag

  Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)?

  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging.

  Waarom vraagt de vereniging een VOG van mij?

  Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Steeds meer sportverenigingen vragen daarom een VOG van hun vrijwilligers en betaalde krachten, die voor hun functie werken met minderjarigen. Het verplicht stellen van de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sportvereniging kan uitoefenen. De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Wanneer u wordt gevraagd om een VOG te overhandigen, dan is dit een teken dat uw vereniging de veiligheid van haar leden serieus neemt.

  Wij als VV DSE hebben veiligheid hoog in het vaandel staan, vandaar dat wij voor iedere vrijwilliger een VOG aanvragen. Zonder VOG is het niet mogelijk een functie uit te oefenen bij DSE.

  We hebben de afspraak met elkaar gemaakt dat wanneer iemand nieuw is bij DSE en een vrijwillige functie gaat uitoefenen, binnen 2 weken een VOG aangevraagd moet zijn.

  Vanaf het jaar dat iemand 17 wordt verwachten wij dat iemand een VOG overlegt.